مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک

دی متیل اتیلن دیامین 803779 مرک

دی متیل اتیلن دیامین 803779 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پتاسیم کلراید 104938 مرک

پتاسیم کلراید 104938 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

تترا بوتیل آمونیوم هیدروکسید 109162 مرک

تترا بوتیل آمونیوم هیدروکسید 109162 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

هیدروکسید باریم 101737 مرک

هیدروکسید باریم 101737 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کریستال ویولت 115940 مرک

کریستال ویولت 115940 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

تیترازول اسید سولفوریک 109984 مرک

تیترازول اسید سولفوریک 109984 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سولفیت سدیم 106657 مرک

سولفیت سدیم 106657 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

دی پتاسیم اگزالات 105073 مرک

دی پتاسیم اگزالات 105073 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

EC براث  110765 مرک

EC براث 110765 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فسفوریک اسید 100573 مرک

فسفوریک اسید 100573 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پتاسیم هیدروکسید 105032 مرک

پتاسیم هیدروکسید 105032 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

محلول بافر 10، کد 109438، مرک

محلول بافر 10، کد 109438، مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

لاکتو فنل بلو 113741 مرک

لاکتو فنل بلو 113741 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سولفوریل کلراید 807997 مرک

سولفوریل کلراید 807997 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

اتیل متان سولفونات 820774 مرک

اتیل متان سولفونات 820774 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

بنزیل بروماید 801815 مرک

بنزیل بروماید 801815 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 سی سی

پترولیوم بنزن  101775 مرک

پترولیوم بنزن 101775 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 ليتر

بنزوئیل پر اکساید 801641 مرک

بنزوئیل پر اکساید 801641 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

کلرو تری متیل سیلان 818737 مرک

کلرو تری متیل سیلان 818737 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 سی سی

دی اتیلن گلایکول دی بوتیل اتر 802933 مرک

دی اتیلن گلایکول دی بوتیل اتر 802933 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 ليتر


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس کیان پرتو تجهیز

آدرس : دفتر فروش: ایران-تهران-تهران-منطقه 6-خیابان فرصت شیرازی - بین خیابان جمالزاده و والعصر- پلاک 94 - طبقه 2 - واحد 5- کدپستي 1419973316

موبایل : 09120275884

تلفن : 021-66577984, 021-66577909, 021-66577951

تلفکس : 021-66591090

وب سایت : www.kianparto.ir


جستجو درمحصولات