مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک

محیط کشت تریپتیک سوی براث کد 105459 مرک

محیط کشت تریپتیک سوی براث کد 105459 مرک

145,400 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

سدیم نیترات کد 106535 مرک

سدیم نیترات کد 106535 مرک

111,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

تارتاریک اسید 100804 مرک L(+)-

تارتاریک اسید 100804 مرک L(+)-

184,200 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

و3و5 تری متیل سیکلو هگزانول 814442 مرک

و3و5 تری متیل سیکلو هگزانول 814442 مرک

124,400 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ید مونو کلراید 804771 مرک

ید مونو کلراید 804771 مرک

120,300 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

پیریدین 2 کربالدهید 807470 مرک

پیریدین 2 کربالدهید 807470 مرک

150,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ورق TLC کد 105554 ساخت شرکت مرک آلمان

ورق TLC کد 105554 ساخت شرکت مرک آلمان

181,200 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سیلیکاژل 107730 مرک

سیلیکاژل 107730 مرک

172,300 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

فنل کد 100206 مرک Phenol

فنل کد 100206 مرک Phenol

126,200 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

3 تری اتوکسی سیلیل پروپیل امین کد 821619 مرک

3 تری اتوکسی سیلیل پروپیل امین کد 821619 مرک

115,600 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

کلرید کلسیم 2 آبه 102382 مرک

کلرید کلسیم 2 آبه 102382 مرک

118,500 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

بوتیرو فنون 841778 مرک

بوتیرو فنون 841778 مرک

128,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

پتاسیم کلرید 104936 مرک

پتاسیم کلرید 104936 مرک

148,400 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

سدیم دی سولفیت 106528 مرک

سدیم دی سولفیت 106528 مرک

152,000 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

پتاسیم پروکسو دی سولفات 105091 مرک

پتاسیم پروکسو دی سولفات 105091 مرک

115,000 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

دی اتیل اتر 100929 مرک

دی اتیل اتر 100929 مرک

115,000 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

پتاسیم دی هیدروژن فسفات 137039 مرک

پتاسیم دی هیدروژن فسفات 137039 مرک

170,000 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

تری اتیل فسفات 821141 مرک

تری اتیل فسفات 821141 مرک

131,000 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

سیکلو هگزان 102827 مرک

سیکلو هگزان 102827 مرک

212,000 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس کیان پرتو تجهیز

آدرس : دفتر فروش: ایران-تهران-تهران-منطقه 6-خیابان فرصت شیرازی - بین خیابان جمالزاده و والعصر- پلاک 94 - طبقه 2 - واحد 5- کدپستي 1419973316

موبایل : 09120275884

تلفن : 021-66577984, 021-66577909, 021-66577951

تلفکس : 021-66591090

وب سایت : www.kianparto.ir


جستجو درمحصولات