مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ

سدیم باربی تورات  11715 سیگما

سدیم باربی تورات 11715 سیگما

199,200 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

بنزیمیدازول 821956 سیگما

بنزیمیدازول 821956 سیگما

189,600 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

ال متیونین  m9625  سیگما

ال متیونین m9625 سیگما

131,300 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

فنیل دی کلرو فسفات p22389 سیگما

فنیل دی کلرو فسفات p22389 سیگما

162,600 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

هیدروکسی آپاتایت 693863 سیگما

هیدروکسی آپاتایت 693863 سیگما

174,200 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

پروپیدیم یدید p4170 سیگما

پروپیدیم یدید p4170 سیگما

106,000 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

اتام بوتول دی هیدروکلراید E4630 سیگما

اتام بوتول دی هیدروکلراید E4630 سیگما

137,500 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

گالیک اسید g7384 سیگما

گالیک اسید g7384 سیگما

125,000 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

سدیم فسفات کد 342483 آلدریچ

سدیم فسفات کد 342483 آلدریچ

122,500 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

دی متیل سولفوکساید D8418 سیگما

دی متیل سولفوکساید D8418 سیگما

100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

دی کاروون w224928 سیگما

دی کاروون w224928 سیگما

102,000 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

اوریک اسید کد U2625 سیگما Uric acid

اوریک اسید کد U2625 سیگما Uric acid

121,000 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

پراکسیداز کد 77332 سیگما

پراکسیداز کد 77332 سیگما

119,000 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

اتیلن دی آمین تترا استیک اسید E5134 سیگما

اتیلن دی آمین تترا استیک اسید E5134 سیگما

136,000 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

محلول آمونیوم سولفید 309419 آلدریچ

محلول آمونیوم سولفید 309419 آلدریچ

105,000 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

اوره U5378 سیگما

اوره U5378 سیگما

123,000 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

دی بوتیل فتالات کد 524980  سیگما آلدریچ

دی بوتیل فتالات کد 524980 سیگما آلدریچ

129,500 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

سدیم هیپوفسفیت 2آبه s5012 سیگما

سدیم هیپوفسفیت 2آبه s5012 سیگما

250,000 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

ان ایزو پروپیل اکریلامید 415324 سیگما

ان ایزو پروپیل اکریلامید 415324 سیگما

186,000 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس کیان پرتو تجهیز

آدرس : دفتر فروش: ایران-تهران-تهران-منطقه 6-خیابان فرصت شیرازی - بین خیابان جمالزاده و والعصر- پلاک 94 - طبقه 2 - واحد 5- کدپستي 1419973316

موبایل : 09120275884

تلفن : 021-66577984, 021-66577909, 021-66577951

تلفکس : 021-66591090

وب سایت : www.kianparto.ir


جستجو درمحصولات