محصولات و خدمات

دی متیل اتیلن دیامین 803779 مرک

دی متیل اتیلن دیامین 803779 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پتاسیم کلراید 104938 مرک

پتاسیم کلراید 104938 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

تترا بوتیل آمونیوم هیدروکسید 109162 مرک

تترا بوتیل آمونیوم هیدروکسید 109162 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

هیدروکسید باریم 101737 مرک

هیدروکسید باریم 101737 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کریستال ویولت 115940 مرک

کریستال ویولت 115940 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

تیترازول اسید سولفوریک 109984 مرک

تیترازول اسید سولفوریک 109984 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سولفیت سدیم 106657 مرک

سولفیت سدیم 106657 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

دی پتاسیم اگزالات 105073 مرک

دی پتاسیم اگزالات 105073 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

EC براث  110765 مرک

EC براث 110765 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فسفوریک اسید 100573 مرک

فسفوریک اسید 100573 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پتاسیم هیدروکسید 105032 مرک

پتاسیم هیدروکسید 105032 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

محلول بافر 10، کد 109438، مرک

محلول بافر 10، کد 109438، مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

لاکتو فنل بلو 113741 مرک

لاکتو فنل بلو 113741 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پروپیلن گلیکول w294004 سیگما

پروپیلن گلیکول w294004 سیگما

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فولیک اسید f7876 سیگما

فولیک اسید f7876 سیگما

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سدیم کربنات 106392 مرک

سدیم کربنات 106392 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سدیم هگزا متا فسفات 71600 سیگما

سدیم هگزا متا فسفات 71600 سیگما

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فیتیک اسید سدیم سالت هیدرات p8810 سیگما

فیتیک اسید سدیم سالت هیدرات p8810 سیگما

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

اتیل دی سولفید E26223 سیگما

اتیل دی سولفید E26223 سیگما

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

دی بوتیل آمین 803222 سیگما

دی بوتیل آمین 803222 سیگما

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس کیان پرتو تجهیز

آدرس : دفتر فروش: ایران-تهران-تهران-منطقه 6-خیابان فرصت شیرازی - بین خیابان جمالزاده و والعصر- پلاک 94 - طبقه 2 - واحد 5- کدپستي 1419973316

موبایل : 09120275884

تلفن : 021-66577984, 021-66577909, 021-66577951

تلفکس : 021-66591090

وب سایت : www.kianparto.ir


جستجو درمحصولات