محصولات و خدمات

سدیم کربنات 106392 مرک

سدیم کربنات 106392 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سدیم هگزا متا فسفات 71600 سیگما

سدیم هگزا متا فسفات 71600 سیگما

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

دی پتاسیم اگزالات 105073 مرک

دی پتاسیم اگزالات 105073 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

5 سولفوسالیسیلیک اسید 2 آبه 800691 سیگما

5 سولفوسالیسیلیک اسید 2 آبه 800691 سیگما

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

آکریلیک اسید 800181 مرک

آکریلیک اسید 800181 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

کلسیم نیترات تترا هیدرات 102121 مرک

کلسیم نیترات تترا هیدرات 102121 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

تریکوزان 263850 سیگما

تریکوزان 263850 سیگما

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

پتاسیم فسفات دی بازیک p3786 سیگما

پتاسیم فسفات دی بازیک p3786 سیگما

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

سدیم بی کربنات s5761 سیگما

سدیم بی کربنات s5761 سیگما

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

سولفات روی 7 آبه 108881 مرک

سولفات روی 7 آبه 108881 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

تترا ان بوتیل ارتو تیتانات 821084 مرک

تترا ان بوتیل ارتو تیتانات 821084 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 ليتر

سدیم هگزا متافسفات کد 71600 سیگما Sodium hexametaphosphate

سدیم هگزا متافسفات کد 71600 سیگما Sodium hexametaphosphate

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

پوترسین 51799 سیگما

پوترسین 51799 سیگما

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

فرمامید 109684 مرک

فرمامید 109684 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 ليتر

تری کلرو استیک اسید 100807 مرک

تری کلرو استیک اسید 100807 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

سیستامین دی هیدرو کلراید C121509 سیگما

سیستامین دی هیدرو کلراید C121509 سیگما

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

آهن 2 سولفات 7 آبه 103965 مرک

آهن 2 سولفات 7 آبه 103965 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

آسپارتام کد a5139 سیگما Asp-Phe methyl ester sigma

آسپارتام کد a5139 سیگما Asp-Phe methyl ester sigma

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

سدیم استات تری هیدرات 106267 مرک

سدیم استات تری هیدرات 106267 مرک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

بنزوئیل کلراید 801804 سیگما

بنزوئیل کلراید 801804 سیگما

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 سی سی


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس کیان پرتو تجهیز

آدرس : دفتر فروش: ایران-تهران-تهران-منطقه 6-خیابان فرصت شیرازی - بین خیابان جمالزاده و والعصر- پلاک 94 - طبقه 2 - واحد 5- کدپستي 1419973316

موبایل : 09120275884

تلفن : 021-66577984, 021-66577909, 021-66577951

تلفکس : 021-66591090

وب سایت : www.kianparto.ir


جستجو درمحصولات